Menu
 • Woningcorporaties 2017: 8 trends in organisatieontwikkeling

  Na jaren van bezuinigen werken corporaties weer aan de ontwikkeling van toekomstbestendige organisaties. Wij zetten de belangrijkste trends in organisatieontwikkeling op een rij.

  Lees verder
 • Participatielab: versterken huurdersorganisaties & goed samenwerken

  Elk jaar organiseren we een ‘participatielab’ voor huurdersorganisaties ter inspiratie, intervisie en uitwisseling. Dit jaar over: het versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban én goed samenwerken met corporaties. 

  Lees verder
 • VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

  Atrivé schreef in opdracht van VTW de praktische handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ voor commissarissen en bestuurders. Gevoed vanuit onze kennis en expertise van de wet-regelgeving en de dagelijkse handelingspraktijk van corporaties.

  Lees verder
 • TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

  Met de TRIAS Legitimatiecheck krijgt u inzicht in hoe stakeholders tegen uw corporatie aankijken. Ook geeft het instrument praktische tips om met legitimatie aan de slag te gaan.

  Lees verder
 • Online publicatie: handreiking Visitatie en Commissaris

  Paul Doevendans schreef deze publicatie in opdracht van VTW en SVWN om commissarissen te helpen de mogelijkheden van het instrument visitatie zo goed mogelijk te benutten. 

  Lees verder
 • Vacatures: werken bij Atrivé?

  Ben jij de gedreven professional waar wij naar op zoek zijn? Bekijk onze vacatures. Ook begeleiden we de werving en selecties voor verschillende woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Praktijkmiddag resultaatgericht uitbesteden dagelijks onderhoud

  Leer van de ervaringen van Woonwijze, GroenWest, ZOwonen en andere woningcorporaties. Laat u informeren over de stand van zaken ten aanzien van resultaatgericht uitbesteden van het dagelijks onderhoud in de sector.

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Onder andere: veel belangstelling voor 'De Energietransitie naar gaslose wijken'.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

De InstrumentWijzer: hoe meten we de effecten van wat we doen?

Lees meer

Agenda & opleidingen

Masterclass: Wat kan de wooncoöperatie voor uw huurder betekenen?

Hoe de wooncoöperatie bijdraagt aan de vernieuwingsagenda van Aedes

Participatielab voor huurdersorganisaties maandag 9 oktober 2017: 'Goed bestuur'

Atrivé organiseert enkele keren per jaar ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie, inhoudelijke versterking en uitwisseling met huurdersorganisaties. Dit keer staat het thema ‘goed bestuur’ centraal.

De inspiratiedag ‘leisure en gebiedsontwikkeling’

Tijdens de inspiratiedag ‘leisure en gebiedsontwikkeling’ lichten verschillende partijen toe welke onconventionele aanpakken zij hebben toegepast om rendement te behalen bij leisure en gebiedsontwikkeling.

Actueel nieuws & projectnieuws

Vertrouwen in de toekomst is goed, ... maar zelf regie houden door vastgoedsturing is beter

Na een formatieperiode van 209 dagen is er op 11 oktober jl. dan eindelijk een regeerakkoord gesloten met als motto “Vertrouwen in de toekomst”. Nu de voornemens van het nieuwe kabinet Rutte III bekend zijn rijst de belangrijke vraag wat dit nu betekent voor corporaties. Met andere woorden, wat is de impact van de plannen van het nieuwe kabinet op de vastgoedstrategie van de corporatie.

"To know or not to know." Is uw datakwaliteit op orde?

Voor corporaties is het belangrijk om goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken. Om tot een strategie en visie te komen die toekomstbestendig is, moeten immers talloze factoren afgewogen worden. Factoren waarvoor een goed inzicht in de aard en omvang van het eigen bezit en kennis over de huurders van belang is zoals: Hoe groot is onze woningvoorraad precies en uit wat voor typen woningen bestaat deze? Welke Energie Index hebben deze woningen?...

Vacature lid raad van commissarissen Woningstichting Obbicht en Papenhoven

Woningstichting Obbicht en Papenhoven zoekt een lid raad van commissarissen met een volkshuisvestelijk en juridisch profiel die vanaf 1 januari 2018 de raad van commissarissen versterkt.

Publicaties & blogs

Whitepaper: "Help, mijn bestuurder wil werken aan een vitale organisatie!"

Niets is krachtiger dan mensen die doen wat ze doen omdat ze het willen doen. Het goede nieuws: van nature is de mens intrinsiek gemotiveerd. Uzelf. En ook uw collega. De spannende vraag die nu in organisatieontwikkeling voor ligt is: hoe creëren we een organisatie waarin mensen zichzelf motiveren? Alleen al het stellen van de vraag heeft invloed. In deze whitepaper vindt u ingrediënten voor een vitale organisatie met bevlogen medewerkers. Aan u...

Blog: Ken je klant? Helemaal niet belangrijk… toch?

Dé sociale huurder bestaat niet. Dat sommige mensen vanwege hun inkomen zijn aangewezen op een sociale huurwoning betekent niet dat zij allemaal dezelfde woonbehoeften en wensen hebben. Bovendien is er sprake van een toenemende diversiteit en flexibiliteit van de woningvraag. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur concludeerde in 2015 dat hoewel de standaardwooncarrière voor veel huishoudens nog steeds het wensbeeld is, zowel de...

Blog: Waarom is Atrivé een droombaan?!

Op maandag 2 januari 2017 ben ik begonnen bij Atrivé, koud de tweede dag na Oudjaarsavond. Al snel was ik op pad met Gerrit van Vegchel, directeur van Atrivé, om een ‘klus te klaren’. Hij zei tegen de klant: ‘dan moeten we dit weekend’…of ‘uiterlijk maandagavond…’ik keek dan met een schuine blik naar hem. Maar ik zei niks natuurlijk want ik was dolblij met mijn nieuwe baan. Het werd me als snel duidelijk dat hier geen...