Menu
 • Woningcorporaties 2017: 8 trends in organisatieontwikkeling

  Na jaren van bezuinigen werken corporaties weer aan de ontwikkeling van toekomstbestendige organisaties. Wij zetten de belangrijkste trends in organisatieontwikkeling op een rij.

  Lees verder
 • Participatielab: versterken huurdersorganisaties & goed samenwerken

  Elk jaar organiseren we een ‘participatielab’ voor huurdersorganisaties ter inspiratie, intervisie en uitwisseling. Dit jaar over: het versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban én goed samenwerken met corporaties. 

  Lees verder
 • VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

  Atrivé schreef in opdracht van VTW de praktische handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ voor commissarissen en bestuurders. Gevoed vanuit onze kennis en expertise van de wet-regelgeving en de dagelijkse handelingspraktijk van corporaties.

  Lees verder
 • TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

  Met de TRIAS Legitimatiecheck krijgt u inzicht in hoe stakeholders tegen uw corporatie aankijken. Ook geeft het instrument praktische tips om met legitimatie aan de slag te gaan.

  Lees verder
 • Online publicatie: handreiking Visitatie en Commissaris

  Paul Doevendans schreef deze publicatie in opdracht van VTW en SVWN om commissarissen te helpen de mogelijkheden van het instrument visitatie zo goed mogelijk te benutten. 

  Lees verder
 • Vacatures: werken bij Atrivé?

  Ben jij de gedreven professional waar wij naar op zoek zijn? Bekijk onze vacatures. Ook begeleiden we de werving en selecties voor verschillende woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Praktijkmiddag resultaatgericht uitbesteden dagelijks onderhoud

  Leer van de ervaringen van Woonwijze, GroenWest, ZOwonen en andere woningcorporaties. Laat u informeren over de stand van zaken ten aanzien van resultaatgericht uitbesteden van het dagelijks onderhoud in de sector.

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Onder andere: veel belangstelling voor 'De Energietransitie naar gaslose wijken'.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

De InstrumentWijzer: hoe meten we de effecten van wat we doen?

Lees meer

Agenda & opleidingen

Het magische wiel

Erger je je regelmatig aan de passiviteit van een ander? Kijk dan welke kwaliteit daarachter zit. Is iemand bijvoorbeeld bedachtzaam, of geduldig en daarin doorgeschoten? Grote kans dat dat nou juist jouw uitdaging is, omdat je zelf soms te drammerig bent. Je kunt dus veel leren van de mensen aan wie je je het meest ergert!

Atrivé levert bijdrage aan Jaarcongres provincie Gelderland

Tijdens het Jaarcongres ‘Gelderland ziet ruimte’ van provincie Gelderland op 7 juni 2017 verzorgt Anita Lahuis het werkatelier ‘Beugels en zonnepanelen in één campagne: werkt dat?’

Participatielab voor huurdersorganisaties 15 mei 2017: een gelijkwaardige rol voor huurdersorganisatie bij prestatieafspraken

Atrivé organiseert enkele keren per jaar ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie, inhoudelijke versterking en uitwisseling met huurdersorganisaties. Het laatste Participatielab ging over het verder versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban. Volgende maand, op 15 mei, organiseren we het Participatielab met als thema ‘een gelijkwaardige rol voor huurdersorganisaties bij prestatieafspraken’.

Actueel nieuws & projectnieuws

Vacature directeur-bestuurder Sint Antonius van Padua (open)

Woningstichting Sint Antonius van Padua is dé sociale verhuurder in Noordwijkerhout en De Zilk. Wij zijn er voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het regelen van hun huisvesting, maar wij bieden meer dan een dak boven het hoofd. Wij zijn voortdurend op zoek naar slimme en innovatieve manieren om wonen betaalbaar te houden voor onze huurders, ook voor mensen die net geen recht hebben op een sociale huurwoning.

Atrivé zoekt een medior en senior adviseur HRM & organisatieontwikkeling!

Ben jij een ondernemende en ervaren adviseur met kennis en ervaring op het brede terrein van HRM & organisatieontwikkeling? Dan kunnen we mogelijk iets voor elkaar betekenen!

Atrivé zoekt een junior adviseur HRM & organisatieontwikkeling!

Ben jij een jonge ondernemende professional met een afgeronde academische opleiding op het terrein van bedrijfskunde of een soortgelijke opleiding? Heb je maximaal 2 jaar werkervaring? Dan kunnen we mogelijk iets voor elkaar betekenen!

Publicaties & blogs

Nieuwsbrief gemeenten

De nieuwsbrief van mei 2017 voor gemeenten gaat over een regionale woonagenda, de blijverslening, investeringsstrategieën voor de sociale huurvoorraad, energiebesparing in prestatieafspraken en verschillende projecten.

Nieuwsbrief algemeen

De Atrivé nieuwsbrief van mei 2017 gaat over een regionale woonagenda, de blijverslening, werkzame principes van vitale huurdersparticipatie, investeringsstrategieën voor de sociale huurvoorraad, energiebesparing in prestatieafspraken en verschillende projecten.

Publicatie mei 2017: Inspiratiegids Energiebesparing in prestatieafspraken

Wilt u ook graag grondig samenwerken op het vlak van energie en duurzaamheid in de driehoeksrelatie tussen huurdersorganisaties, gemeenten en woningcorporaties? Hoe komt u nu met elkaar tot goede prestatieafspraken? Waar kunt u dan opletten? Samen met energieambassadeur Marlou Boerbooms heeft Sera Koolmees van Atrivé deze inspiratiegids gemaakt in opdracht van RVO, ministerie BZK, Aedes, Woonbond en VNG. In deze inspiratiegids staan goede...